Piąta budowa hali stalowej, kompleks hal dla firmy Addit w Węgrowie. Wraz z początkiem roku zakończyliśmy prace związane z odbudową magazynu firmy o powierzchni 400 m2. Aktualnie rozpoczynamy etap projektowania piątej hali stalowej dla Addit, który zakończymy uzyskaniem pozwolenia na budowę. Inwestorzy, dla których tak jak dla firmy Addit, kompleksowo realizujemy kolejne hale stalowe, są dla nas szczególnie cenni. Niezachwiane zaufanie oraz ponawiana chęć współpracy stanowi najbardziej precyzyjny miernik naszej pracy. Firma Addit nieprzerwanie realizuje strategię intensywnego rozwoju. W efekcie Inwestor zwiększa możliwości produkcyjne i rozbudowuje posiadany kompleks hal. W procesie rozbudowy zakładu produkcyjno-magazynowego Addit czynnie uczestniczymy od 2007 roku. Hale realizowane dla Addit dostosowujemy do nowoczesnych procesów produkcji. Powierzchnia kompleksu produkcyjnego firmy Addit w Węgrowie to na dzień dzisiejszy aż 32.000 m2, przy czym ponad połowa powstała w wyniku naszej współpracy.
Inwestor
Firma Addit należy do holenderskiego Velmans Industries Holding BV. Addit jest jednym z europejskich liderów w produkcji elementów z blach. Polski oddział firmy rozpoczął działalność w 1996 roku, w zakupionych na potrzeby firmy gotowych obiektach przemysłowych. W 2009 roku produkcja firmy została skoncentrowana w pierwszej zaprojektowanej i wybudowanej przez nas hali z nowoczesną linią do malowania proszkowego. Łącznie w trakcie dotychczasowej współpracy z Addit wybudowaliśmy na terenie zakładu produkcyjno-magazynowego w Węgrowie 18.000 m2 powierzchni przemysłowej.
Lokalizacja
Węgrów, województwo mazowieckie. Hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową powstanie na terenie zakładu produkcyjnego Inwestora i rozbuduje powierzchnię zrealizowanego przez nas kompleksu hal do 23.000 m2. Zakład przemysłowy Addit znajduje się w pobliżu autostrady A2 oraz trasy S8.
Projekt

Projekt dotyczy stalowej hali produkcyjno-magazynowej  z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni 5.000 m2. Powierzchnia wydzielonej w hali części socjalno-biurowej wyniesie 700 m2.

Zakres prac
  • opracowanie projektów budowlanych hali do uzyskania pozwolenia na budowę
  • prace budowlano-montażowe obejmą:
  • prace ziemne
  • fundamenty
  • montaż kompletnej hali w konstrukcji stalowej
  • wykonanie „pod klucz” części socjalno-biurowej o łącznej powierzchni ponad 700 m2
  • wykonanie posadzki
  • wykonanie instalacji i sieci sanitarnych i elektrycznych
  • wykonanie placów manewrowych i parkingów o łącznej powierzchni 2.000 m2
  • pozostałe prace zewnętrzne
Design

Realizując piątą z kolei budowę hali stalowej dla firmy Addit zachowamy spójność architektoniczną i wizualną obiektu z dotychczas wybudowanymi halami.