Inwestor
Schell Industries Polska Sp. z o.o. już od ponad 70 lat z powodzeniem działa w branży medycznej i zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu oraz artykułów medycznych między innymi wielofunkcyjnych łóżek przeznaczenia medycznego oraz rehabilitacyjnego, szafek i oświetlenia przyłóżkowego, wysięgników na kroplówki oraz przyłóżkowych systemów alarmowych. Schell Industries Polska należy do Grupy Belfest, która oprócz polskiego oddziału skupia firmy rozlokowane w Holandii, Belgii, Szwajcarii a także biuro handlowe na terenie Niemiec. Tak prężnie funkcjonująca sieć sprawiła, iż produkty firmy znajdują swoje zastosowanie w większości europejskich szpitali oraz placówek długoterminowej opieki. Meble medyczne firmy Schell Industries produkowane są w wielu wzorach, a każdorazowo o bezpieczeństwo ich użytkowania i niezawodność dba profesjonalny zespół serwisowy. Firma swoje prace wykonuje zgodnie z certyfikatem ISO. Warto również wspomnieć, iż w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i dbałości o środowisko Schell Industries prowadzi również działania oferujące odbiór i poddanie ekologicznej utylizacji mebli nienadających się już do użytku.
Lokalizacja
Zakład produkcyjny powstanie w Rzepinie. Miasto leży w województwie lubuskim, w zachodniej części Pojezierza Lubuskiego, w strefie przygranicznej z Niemcami. Gmina Rzepin jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Na ukończeniu jest aktualnie obwodnica miasta Rzepin, a przez samą miejscowość przebiegają drogi o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym autostrada A2. W pobliżu miejscowości krzyżują się również linie kolejowe prowadzące ze wschodu na zachód.
Projekt

Parterowa hala została przez nas zaprojektowana na działce należącej do inwestora, położnej w pobliżu obszaru kolejowego oraz publicznej drogi wojewódzkiej. Ponieważ odbywająca się w hali produkcja oparta będzie na procesach obróbki drewna (w budynku produkowane mają być szczyty i boki łóżek przeznaczone do montażu w innych zakładach) zadbaliśmy o wyposażenie części stanowisk w odciągi, które będą niwelować możliwe zapylenie.

W kubaturze hali zaprojektowaliśmy również lakiernię, gdzie lakierowanie odbywać się będzie na wyposażonych w filtry ścianach lakierniczych. Zgodnie z opracowanym przez nas projektem technologii odciągane przez filtry powietrze zawierające parę wodną wyrzucane będzie na zewnątrz. Po lakierowaniu elementy sytuowane będą na wyznaczonych w lakierni powierzchniach odkładczych celem wyschnięcia a po podstawowym montażu ekspediowane bezpośrednio do klientów bądź innych zakładów. Dla usprawnienia transportu wyposażyliśmy halę w dok przeładunkowy, natomiast przewidziane w budynku bramy, zgodnie z naszym projektem, wyposażone zostaną w kurtyny powietrzne zapobiegające wychłodzeniu hali podczas przyjęcia i ekspedycji towarów.

Zaprojektowana przez nas infrastruktura drogowa polaczy działkę, na której zlokalizowany zostanie obiekt z drogą dojazdową. Od frontu budynku przewidzieliśmy miejsca postojowe dla samochodów osobowych, a od wschodniej strony hali plac dla aut ciężarowych.

W hali zaprojektowaliśmy również oddzielne dla kobiet i mężczyzn zaplecze socjalne oraz przestronną jadalnię.

Zakres prac

W ramach umowy z naszym inwestorem zrealizujemy następujące prace:

  • wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technologii
  • wykonanie prac ziemnych i fundamentów
  • dostawę i montaż kompletnej hali wraz z posadzką
  • wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
  • wykonanie infrastruktury drogowej, w tym wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, chodnika, opaski wokół budynku
Design

Powstanie dwunawowej hali produkcyjno-magazynowej w konstrukcji stalowej wraz z częścią socjalno-biurową zwieńczonej dwuspadowym dachem. Zrealizowany budynek będzie prosty w swej formie i funkcjonalny. Kolorystyka elewacji zostanie wykonana w odcieniu ciemnego grafitu z komponującymi się kolorystycznie z logo inwestora czerwonymi elementami wykonanymi z blachy trapezowej o profilu sinusoidalnym, zastosowanymi wokół wejścia głównego do budynku oraz w zadaszeniu.