Inwestor
Przedsiębiorstwo Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” SA specjalizuje się w produkcji nawozów sztucznych, magnezowych i wapniowych. Nawozy naszego inwestora stosowane są przede wszystkim w rolnictwie, ogrodnictwie i warzywnictwie, przy czym znajdują swoich odbiorców również wśród firm z branży kosmetycznej, ceramicznej i papierniczej. Współcześnie znacznie wzrosła świadomość właściwych technik uprawy roślin i nawożenia gleby. Magnez jest traktowany jako podstawowy składnik w żywieniu roślin uprawnych, a wapń jako główny pierwiastek regulujący odczyn gleby. Z tego powodu „ZŁOTNIKI” skoncentrowane są na produkcji nawozów w oparciu o sole magnezowe i wapniowe. W efekcie tak przyjętej strategii oraz dzięki posiadaniu własnej, unikalnej technologii wytwarzania, nasz inwestor jest największym w kraju producentem siarczanu magnezu. Spółka plasuje się ponadto w światowej czołówce wytwórców azotanu magnezu. Autorska technologia produkcji saletry wapniowej zapewnia z kolei wytwarzanie przez „ZŁOTNIKI” nawozu wapniowego o optymalnych parametrach z przeznaczeniem dla ogrodnictwa i warzywnictwa. „ZŁOTNIKI” wytwarzają nawozy o wysokim współczynniku czystości i rozpuszczalności w wodzie, dzięki czemu mogą być używane w nowoczesnych instalacjach do upraw bezglebowych, a także do fertygacji oraz nawożenia dolistnego. Tak nowoczesne produkty nasz inwestor osiąga dzięki docenianiu potencjału nowych technologii i inwestowaniu w nie oraz dzięki budowie i rozwijaniu nowoczesnych laboratoriów. Ważnym elementem oferty przedsiębiorstwa jest ponadto gotowość i możliwość produkcji wielu specjalistycznych mieszanek azotanu magnezu i wapnia z mikroelementami ściśle według wskazań klienta.
Lokalizacja
Inwestycję dla spółki „ZŁOTNIKI” zrealizujemy we Wrocławiu. Wrocław jest czwartym pod względem liczby ludności miastem w Polsce i piątym ze względu na powierzchnię. Od kilku lat niezmiennie umacnia swą pozycję wśród miast o dogodnym klimacie dla przedsiębiorców i planowanych inwestycji. Znaczenie ma tutaj z pewnością bliskość portu lotniczego oraz korzystne położenie miasta na skrzyżowaniu europejskich dróg. Przez Wrocław przebiegają tez ważne węzły komunikacyjne krajowe i wojewódzkie.
Projekt

Zaprojektowaliśmy jednokondygnacyjną halę produkcyjno-magazynową. Tereny, na których planowana jest inwestycja są terenami przemysłowo – wytwórczymi i należą do zakładu Chemicznego „ZŁOTNIKI” SA.

Zaprojektowany budynek stanowi prostą bryłę, która jest widocznie podzielona na trzy składowe. Pierwszą z nich jest, zwieńczona dwuspadowym dachem, wyższa część hali produkcyjnej. Drugim, widocznym elementem projektowanego budynku jest niższa część hali magazynowej, której kontynuację stanowi zadaszenie od strony południowej hali o wysięgu 6 metrów poza jej obrys. Zadaszenie ma za zadanie chronić pracowników oraz transportowane produkty przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Część magazynowa połączona zostanie z istniejącym budynkiem zakładu poprzez trzecią ważną składową w postaci łącznika, który umożliwi harmonijną pracę nowej części zakładu z częścią już istniejącą.

W hali planuje się uruchomienie instalacji do konfekcjonowania stałego azotanu magnezu i azotanu wapnia, przy czym w wysokiej części hali odbywać się będzie konfekcjonowanie, a w niskiej magazynowanie gotowego produktu. Materiały składowane będą w 1 warstwie.

Zakres prac

Nasze prace obejmą:

  • opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej do uzyskania pozwolenia na budowę
  • wykonanie projektu technologii
  • prace ziemne wraz z fundamentami
  • dostawa i montaż hali stalowej
  • wykonanie łącznika
Design

Hala wpisze się w otoczenie przemysłowe, zarówno prostą formą architektoniczną jak i skalą zabudowy. Obiekt zostanie funkcjonalnie podzielony na część produkcyjną wyższą oraz niższą – magazynową.  Zastosowane na elewacji niebieskie elementy będą nawiązywać do kolorów firmowych spółki „ZŁOTNIKI”.