Inwestor
Firma Komarec jest producentem naczep dla transportu oraz komponentów i konstrukcji stalowych. Wyroby firmy to zarówno elementy wielkogabarytowe jak wiaty, daszki stalowe, podjazdy dla niepełnosprawnych a także elementy mniejsze, między innymi stojaki rowerowe, elementy drogowe, ławki oraz urządzenia sportowe. Firma Komarec stawia na ciągły rozwój, który upatruje w korzystaniu z możliwości jakie stwarzają nowoczesne technologie. W centrum zainteresowania firmy jest klient, któremu Komarec zapewnia pełną obsługę realizując całościową obróbkę wyrobów ze stali wraz ze spawaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym. Kompleksowe podejście firmy okazało się być receptą na sukces bowiem obecnie rynki zbytu dla swoich produktów Komarec znajduje w ponad 20 krajach na świecie, m.in. w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Holandii i Rosji.
Lokalizacja
Inwestycja powstanie na północy województwa śląskiego, w Bytomiu. Miasto położone jest w południowo - wschodniej części Wyżyny Śląskiej, w pobliżu Katowic. Głównymi atutami lokalizacji Bytomia jest bardzo dobrze funkcjonująca sieć połączeń komunikacyjnych a konkretnie bliskie położenie autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 1. Istotny jest również fakt niewielkiego oddalenia Bytomia od lotniska w Pyrzowicach.
Projekt

Nasi architekci i konstruktorzy opracują pełnobranżowy projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy konstrukcji hali stalowej.

Zakład produkcyjny zaprojektowaliśmy na rzucie wydłużonego prostokąta jako halę jednonawową, parterową. W ścianie frontowej przewidzieliśmy dwie bramy segmentowe. Szczególny nacisk położyliśmy na funkcjonale rozmieszczenie pomieszczeń produkcyjnych, w których lokalizowany zostanie park maszynowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych przeznaczonych dla pracowników. Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 5,8 ha, na terenie, który w przeszłości był już zabudowany budynkami Huty „Zygmunt”. Obiekt zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej już hali, na której zrealizujemy prace remontowe.

Zakres prac

Na podstawie podpisanej umowy z naszym inwestorem wykonamy następujące prace:

  • opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz projektu wykonawczego
  • prace fundamentowe
  • dostawa i montaż hali
  • kompleksowe wykonawstwo hali produkcyjnej oraz prace remontowe w istniejącym obiekcie, w tym wymiana obudowy na istniejącej hali
  • wykonanie posadzki przemysłowej
Design

Wybudowana przez nas hala ma służyć zwiększeniu produkcji realizowanej przez inwestora. Przewidziane w hali pomieszczenia przede wszystkim cechować będzie maksymalna funkcjonalność ze względu na odbywającą się produkcję wielkogabarytowych elementów, natomiast cześć socjalno-biurowa zapewniać będzie komfort i wygodę zatrudnionym pracownikom. Nowopowstała hala będzie się harmonijnie komponować z istniejącymi wokół niej obiektami.