Inwestor
Addit Sp. z o.o. zajmuje się produkcją części z blachy, podzespołów, systemów oraz kompletnych urządzeń i maszyn dla klientów z wielu branż, między innymi farmaceutycznej, spożywczej, transportowej a także dla przemysłu obronnego, lotniczego, telekomunikacyjnego i wielu innych. Pracownicy firmy Addit stanowią doświadczoną i profesjonalną kadrę władającą biegle kilkoma językami, w tym głównie językiem niemieckim. Działy produkcyjne i montażowe firmy są wyposażone w najnowszej generacji precyzyjne urządzenia pomiarowe i kontrolne, jak chociażby skanery 2D i 3D. Inwestor w swojej działalności wykorzystuje usprawniające produkcję metody zarządzania jakością, takie jak między innymi FMEA (analiza przyczyn wadliwości i krytyczności wad), SPC (statystyczne sterowanie jakością), czy też Poka Yoke (zapobieganie defektom pochodzącym z pomyłek), które pomagają utrzymać wysoki poziom jakości produktów. Addit Sp. z o.o. działa ponadto zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz posiada certyfikat ISO 14001 dla systemu zarządzania środowiskiem. Odpowiednie zarządzanie środowiskiem oraz zrównoważony rozwój stanowią jedne z kluczowych zagadnień dla firmy Addit. Pracownicy spółki posiadają przeszkolenia w tym zakresie, dzięki czemu są w stanie doradzać klientom w kwestiach jakości oraz dbałości o środowisko. Addit wyznaje również zasadę poszanowania praw człowieka. W 2011 r. firma została członkiem organizacji Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ma za zadanie tak oddziaływać na środowisko biznesowe, aby przestrzegano w nim praw człowieka i praw pracowniczych, a także zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Firma Addit Sp. z o.o. wraz z firmą Addit BV należy do holenderskiego holdingu Velmans Industries. Polski oddział firmy powstał w 1995 roku i przez blisko 10 lat działał pod nazwą Addmetal Sp. z o.o.
Lokalizacja
Miasto Węgrów, gdzie zostanie zrealizowana hala, położone jest w województwie mazowieckim, wzdłuż drogi krajowej nr 62 Strzelno - Drohiczyn oraz drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa - Węgrów, w odległości 28 km od autostrady A2. Odległość z Węgrowa do drogi ekspresowej S8 łączącej Wrocław, Warszawę, Białystok i biegnącej dalej w stronę państw nadbałtyckich wynosi niewiele pond 40 km.
Projekt

Opracowany przez nas projekt zakłada rozbudowę istniejącego już zakładu o część produkcyjną i magazynową wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.

Część produkcyjna nowego obiektu została zaprojektowana na planie prostokąta i połączona z istniejącym obiektem poprzez część magazynową o nieregularnym obrysie wynikającym z uwarunkowań przeznaczonej na inwestycję działki. Nowoprojektowany obiekt będzie przylegał do południowej elewacji istniejącej hali.

Zgodnie z naszym projektem część socjalno-biurowa hali będzie posiadać dwie kondygnacje. Na parterze zlokalizowaliśmy pomieszczenia biurowe, sanitarne oraz pomieszczenie kontroli jakości. Piętro części socjalno-biurowej zostało przez nas podzielone funkcjonalnie na dwie części: biurową z salami konferencyjnymi oraz zespół pomieszczeń stanowiących zaplecze szatniowo-sanitarne pracowników produkcyjno-magazynowych, a także pomieszczenie techniczne, w którym znajdować się będzie kotłownia. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie części magazynowej zaprojektowaliśmy zespół pomieszczeń ekspedycji, w skład którego wchodzą między innymi pomieszczenie kierownika, pomieszczenie ekspedycji oraz pomieszczenie kierowców.

Budynek zaprojektowaliśmy w nawiązaniu do rozbudowywanego obiektu w zakresie formy, wysokości, kolorystyki, zbliżonego nachylenia połaci dachowych oraz wysokości. Zachowaliśmy jednolitość materiałową i kolorystyczną poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych i rodzaju pokrycia dachowego zbliżonych do zastosowanych w istniejącym już obiekcie. Projektowany budynek stanowi kontynuację istniejącej zabudowy w zakresie funkcji i formy architektonicznej i wpisuje się w dotychczasową estetykę kompleksu obiektów firmy Addit.

Rozbudowa obiektu spowodowała konieczność zaplanowania modernizacji dotychczasowych dróg i placów manewrowych dla ciężarówek oraz zaprojektowania dodatkowych miejsc postojowych dla aut osobowych. Uwzględniliśmy tutaj wymóg, zgodnie z którym, z uwagi na specyfikę profilu produkcyjnego zakładu, dostęp do budynku docelowo będzie ograniczony wyłącznie dla uprawnionych osób z maksymalnym ograniczeniem wjazdu samochodów osobowych na teren inwestycji.

Całość projektowanej inwestycji wyniesie około 6.000 m2.

Zakres prac

Nasza firma jako generalny wykonawca inwestycji wykona następujące prace:

  • projekt budowlany hali oraz projekt technologii
  • fundamenty łącznie z pracami ziemnymi
  • dostawę i montaż kompletnej hali wraz z posadzką
  • część socjalno-biurową wraz z pracami wykończeniowymi
  • instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, sanitarne i elektryczne
  • infrastrukturę drogową, w tym między innymi prace rozbiórkowe oraz modernizacyjne placów manewrowych dla aut ciężarowych, parkingi dla aut osobowych oraz chodniki
Design

W efekcie naszych prac powstanie kompleks budynków utrzymany w jednej stylistyce i spójnej formie architektonicznej. Okalająca budynek zieleń będzie izolować obiekty od sąsiedztwa oraz nadawać elewacjom lekkości. Wnętrza obiektów będą cechować się wysoką funkcjonalnością a ich rozplanowanie pozwoli na zwiększenie ergonomii użytkowanych powierzchni.