Rozbudowa centrum logistycznego Indeka Logistic City będzie naszą 21 realizacją zlokalizowaną w Słupsku i okolicach. Kilkuetapowa inwestycja mająca na celu budowę centrum logistycznego o docelowej powierzchni 40.000 m2 powstaje w Płaszewku na terenie Słupskiej SSE. Pierwszy etap inwestycji objął budowę hali magazynowej o powierzchni 12.000 m2. Obiekt oddaliśmy do użytkowania w drugim kwartale 2019 roku. Powierzchnia aktualnie projektowanej hali magazynowej również wyniesie 12.000 m2. Rozbudowa centrum logistycznego dla Indeka Logistic City to jednocześnie kolejny obiekt, który wybudujemy na terenie należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nasze doświadczenie zdobyte przy współpracy ze Strefami Ekonomicznymi pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmian jakie zaszły w funkcjonowaniu Stref i zaoferowanie Inwestorom pomocy w objęciu planowanej budowy Polską Strefą Inwestycji.
Inwestor
Centrum logistyczne Indeka Logistic City będzie świadczyć usługi magazynowe i transportu towarów.
Lokalizacja
Centrum logistyczne Indeka Logistic City powstaje na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w podstrefie Płaszewko. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Słupska, przy drodze ekspresowej S6 realcji Szczecin-Gdańsk.
Projekt

Zaprojektujemy rozbudowę centrum logistycznego o halę magazynową o powierzchni 12.000 m2. Powstanie magazyn ze strefami kompletacji o designie tożsamym z istniejącą już, wybudowaną w I etapie halą magazynowo-logistyczną.

Zakres prac

Budowa hali magazynowej pod klucz obejmie:

 • prace ziemne
 • fundamenty hali
 • montaż konstrukcji hali wraz z obudową
 • wykonanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego
 • montaż bram i drzwi
 • wykonanie posadzki przemysłowej
 • kompleksowe instalacje sanitarne i elektryczne

Prace zewnętrzne wokół hali obejmą:

 • prace ziemne
 • drogi i place manewrowe dla aut ciężarowych wraz z wjazdem na teren inwestycji
 • drogę techniczną/p.poż
 • chodnik
 • utwardzenie betonowe – przejście między halami
 • ściany oporowe o wysokości 2 oraz 2,5 m
 • montaż bramy wjazdowej
 • wzmocnienie skarp przy ścianach hali wraz z zatrawieniem
Design

Centrum logistyczne powstaje na terenie przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz tereny zabudowy usługowej. Nowowybudowana hala, jako drugi etap rozpoczętej już inwestycji, będzie bliźniaczo podobna do wybudowanego obiektu, zarówno w formie jak i przyjętej stylistyce.