Rozbudowa fabryki do blisko 15.000 m2 obejmie dwa etapy. W pierwszym wykonamy halę produkcyjną pod instalację wertykalnego młyna rolowo-misowego. Natomiast w drugim etapie wybudujemy halę produkcyjno-odkładczą z częścią socjalną.
Inwestor
Producent granulowanych nawozów mineralnych stosowanych w produkcji rolnej i ogrodniczej. Firma Liedmann koncentruje się na podnoszeniu własnej innowacyjności przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Fabryka Inwestora w Krzeczowie jest obecnie największym i najnowocześniejszym centrum produkcyjnym w branży.
Lokalizacja
Krzeczów, w woj. łódzkim. Centrum produkcyjne Liedmann położone jest tuz przy drodze wojewódzkiej nr 486, prowadzącej z Wielunia do Działoszyna.
Projekt

Zaprojektowaliśmy rozbudowę zakładu produkcji nawozów wapniowych o kolejne 7.000 m2 powierzchni przemysłowej.

W projektowanej hali produkowane i składowane będą wapniowe wsady paszowe oraz wapniowe nawozy stosowane w produkcji rolnej i ogrodniczej. Produkcja realizowana będzie za pomocą młyna rolowo-misowego z zasypem, urządzeń przesiewających, linii do granulacji oraz szeregu silosów. Projektowane obiekty mimo, iż zróżnicowane pod względem wysokości, zostaną utrzymane w tej samej stylistyce co już istniejące budynki.

 

Zakres prac

Rozbudowę wykonamy w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmie:

  • budowę hali produkcyjnej pod instalację młyna rolowo-misowego
  • budowę zadaszenia technologicznego.

W drugim etapie wykonamy pod klucz:

  • halę produkcyjno-odkładczą
  • część socjalną dla pracowników produkcyjnych i magazynowych
  • wiatę magazynową
  • trafostację
  • fundamenty pod silosy na mączkę wapienną.

Wykonamy kompleksową infrastrukturę techniczną i drogową. Powierzone prace zrealizujemy w systemie generalnego wykonawstwa.

Design

Nowe obiekty dostosowaliśmy wizualnie do budynków znajdujących się na terenie zakładu Inwestora. Zamontowane na narożnikach budynków płyty w zielonym kolorze nawiązują do kolorystyki biurowca Liedmann, jako reprezentacyjnej siedziby głównej. Kolor zielony jest główną barwą firmy Liedmann.