Rozbudowa inwestycji dla firmy Metal-Plast ukończonej w 2016 roku. W zakładzie produkcyjno-mgazynowym Metal-Plast odbywa się proces recyklingu odpadów PVC powstałych przy produkcji okien i drzwi. Pozyskany w ten sposób gotowy granulat PVC trafia do ponownej produkcji. Producentom okien i drzwi PVC pozwala to na redukcję kosztów i przede wszystkim jest wsparciem dla środowiska naturalnego. Tona recyklingu PVC oznacza aż o 2 tony mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Inwestor
Metal-Plast zajmuje się recyklingiem PVC. Firma przetwarza odpady powstałe przy produkcji stolarki okiennej. Metal-Plast również ponownie wykorzystuje pozyskany w procesie recyklingu przemiał i wytwarza listwy podokienne, profile montażowe, osłony ram oraz kości zgrzewne. Metal-Plast jest obecnie numerem 1 na polskim rynku recyklerów PVC. Firma plasuje się ponadto w czołówce branży na rynkach europejskich.
Lokalizacja
Świebodzice, gdzie mieści się zrealizowana przez nas i aktualnie rozbudowywana inwestycja, położone są na terenie województwa dolnośląskiego. Miejscowość jest oddalona jedynie o 10 km od Wałbrzycha. W Świebodzicach krzyżuje się prowadząca do granicy z Czechami droga krajowa 35 z drogą krajową 34, stanowiącą łącznik z trasą nr 5 - jedną z ważniejszych dróg naszego kraju. Wysoką rangę DK5 zyskała dzięki sprawnemu połączeniu Trójmiasta z aglomeracją bydgoską, poznańską, wrocławską i wałbrzyską. Na odcinku Nowe Marzy – Wrocław droga krajowa nr 5 pokrywa się z trasą europejską oznaczoną symbolem E261.
Projekt

Opracujemy projekt architektoniczno-budowlany wiaty magazynowej o powierzchni około 1.400 m2.

Zakres prac

Na podstawie zawartej z Inwestorem umowy wykonamy:

  • projekty budowlane: architektury, konstrukcji stalowej, fundamentów, oświetlenia oraz w zakresie ppoż
  • prace budowlano-montażowe: prace ziemne, fundamenty, montaż kompletnej wiaty
Design

W wyniku rozbudowy o wiatę magazynową powstanie spójny kompleks produkcyjno-magazynowy o powierzchni niemal 7.000 m2.