Zapraszamy do obejrzenia naszych poprzednich realizacji dla Witaminy:
WITAMINA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW SP. Z O.O.
WITAMINA SP. Z O.O.
Inwestor
Grupa Producentów Owoców Witamina Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą owoców. Aktualnie zalicza się do grona liderów wśród firm branży sadowniczej. Bogata oferta Witaminy obejmuje przede wszystkim wiele odmian jabłek, gruszki oraz czereśnie. 11 zrzeszonych w Grupie okolicznych gospodarstw dysponuje blisko 200 ha terenem sadowniczym, co w praktyce przekłada się na produkcję około 10.000 ton owoców rocznie, w tym głównie jabłek oraz gruszek w ilości około 1.000 ton. Owoce produkowane przez naszego inwestora pochodzą z renomowanych sadów o wysokich standardach bezpieczeństwa. Gospodarstwa te w procesie produkcji owoców łączą wieloletnią tradycję z nowoczesnymi usprawnieniami i wykorzystaniem najnowszych technologii. W pełni zautomatyzowane linie sortujące z wodnymi rozładunkami, a ponadto linie posiadające systemy wag i kamer weryfikujące owoce pod względem wagi, średnicy i koloru pozwalają na dostarczanie do konsumentów owoców o najwyższej jakości. Warto również wspomnieć o nowoczesnych liniach do konfekcjonowania owoców już wyselekcjonowanych w procesie sortowania. Grupa Witamina stosuje szeroką ofertę opakowań: od kartonów, tacek papierowych i styropianowych oraz pojemników PE, aż po przepuszczające powietrze worki foliowe. Przemyślana logistyka firmy obejmuje również sprawny transport i tym samym terminową dostawę autami przystosowanymi do przewozu żywności. Zrzeszeni w grupie Witamina producenci posiadają certyfikaty Global GAP lub systemu Integrowanej Produkcji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produkowanej żywności. Certyfikaty mają być gwarantem wyrobów o najwyższej jakości i zdrowotności, a więc w praktyce między innymi mają dać konsumentom pewność, iż produkcja owoców odbywa się przy ograniczeniu nawozów i środków ochrony do niezbędnego minimum a także, iż są one regularnie poddawane badaniom na pozostałości pestycydów. Grupa Witamina pracuje ponadto zgodnie z zasadami systemu HACCP. W wyniku dynamicznych strategii rozwoju i szeroko zakrojonej promocji polskich owoców, jabłka, gruszki i czereśnie sygnowane logo Witaminy można nabyć w wielu sklepach i sieciach handlowych hipermarketów na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski, między innymi w Wielkiej Brytanii, krajach Skandynawii, w Holandii, Belgii, w Niemczech, a nawet w Egipcie oraz w Indiach.
Lokalizacja
Grupa Producentów Owoców Witamina ma swoją siedzibę w Białej Rządowej, niewielkiej miejscowości położonej w gminie Biała, w województwie łódzkim. Właśnie tutaj, wzorem poprzednio zrealizowanych przez nas dla Witaminy hal, powstanie bieżąca inwestycja. Miejscowość leży w odległości niewiele ponad 100 km od Łodzi. Przebiega przez nią droga krajowa nr 74: prowadząca od okolic Wielunia przez Kielce i Zamość aż do Hrubieszowa i dalej granicy naszego kraju z Ukrainą. Największym atutem lokalizacyjnym, jest niewielkie oddalenie działki Inwestora od drogi S8 relacji Warszawa-Wrocław. Gmina Biała jest natomiast dogodnie położona w rozwidleniu dwóch dróg krajowych: nr 14 relacji Łódź - Wrocław oraz nr 45 prowadzącej z Sieradza do Kluczborka. Warto podkreślić, iż gmina Biała jest gminą typowo rolniczą, zapewniającą optymalne warunki dla rozwoju firm z branży rolnej.
Projekt

W ramach inwestycji przebudowy oraz rozbudowy istniejącego budynku przechowalni owoców nasz Dział Projektowy opracował projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali.

Dobudowywany budynek, zgodnie z projektem, zachowa kształt budynku już istniejącego, zaprojektowanego w konstrukcji stalowej jako czteronawowy. Projekt przewiduje powstanie czterech komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą o łącznej powierzchni około 500 m2 oraz dodatkową powierzchnię magazynową przystosowaną do składowania towaru na paletach. Łączna powierzchnia rozbudowy wyniesie około 1.000 m2.

Nowopowstająca hala zostanie funkcjonalnie połączona z istniejącą już halą ciągiem komunikacyjnym.

Zakres prac

Na podstawie zawartej umowy zakres naszych prac obejmie:

  • opracowanie projektu budowlanego konstrukcji hali stalowej
  • dostawa i montaż hali magazynowej
  • wykonanie kompleksowe czterech komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą
Design

Powstanie kompleks budynków o znacznej powierzchni, utrzymany w tej samej stylistyce architektonicznej oraz estetyce.

Rozbudowa pozwoli zwiększyć dotychczasową przestrzeń magazynową, co z kolei usprawni system dystrybucji owoców.