Dwie poprzednie inwestycje zrealizowane przez nas dla Inwestora to hala magazynowa w Krakowie o powierzchni blisko 1.700 m2, którą aktualnie poddamy rozbudowie : 
VAN GANSEWINKEL – PIERWSZA REALIZACJA
oraz magazyn wybudowany w Rudzie Śląskiej, o powierzchni 1.500 m2:
VAN GANSEWINKEL SP. Z O.O. – DRUGA REALIZACJA
Inwestor
Van Gansewinkel Polska zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie gospodarki odpadami. Firma skoncentrowała swą działalność na południowych województwach naszego kraju. Inwestor posiada oddziały w Krakowie, Rudzie Śląskiej, Tarnowie, Oławie oraz Legnicy. Firma Van Gansewinkel Polska oferuje wywóz odpadów komunalnych i pobudowlanych, odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz selektywną zbiórkę surowców wtórnych.
Lokalizacja
Rozbudowywana hala zlokalizowana jest w Krakowie, drugim po stolicy polskim mieście, biorąc pod uwagę wielkość i liczbę mieszkańców. Kraków jest doskonale skomunikowany siecią dróg. Przy południowej granicy miasta biegnie autostrada A4, ponadto przez Kraków przebiega droga ekspresowa S7 oraz sieć dróg wojewódzkich: nr 776 łącząca autostradę A4 z Buskiem-Zdrój, nr 780 łącząca Kraków z Chełmem Śląskim oraz droga wojewódzka nr 794 relacji Kraków-Koniecpol. Przez miasto biegnie ponadto kilka dróg krajowych.
Projekt

Powierzchnia obiektu wyniesie ponad 1.600 m2.

Projekt autorstwa pracowni „Junak” dotyczy hali zagospodarowania surowców wtórnych. Obiekt zaprojektowano jako dobudowę do istniejącej hali, wybudowanej przez nas dla Van Gansewinkel w 2005 roku. Po zachodniej i południowej stronie hali zaprojektowano utwardzony plac o nawierzchni betonowej. Na zachód od projektowanej powierzchni utwardzonej przewidziano boksy do składowania surowców wtórnych.

Projektowana hala będzie przeznaczona do przetwarzania surowców wtórnych oraz do produkcji paliwa alternatywnego. Znajdą się tu urządzenia takie jak prasa przeznaczona do belowania surowców, przesiewarka, separator magnetyczny oraz młyn do mielenia odpadów. W projektowanej hali zostanie wydzielona przestrzeń składowania odpadów na czas segregacji. Segregowanie odpadów odbywało się będzie z użyciem linii sortowniczej oraz przebiegającego przez nią taśmociągu. Odpady wstępnie segregowane będą przez urządzenia mobilne – przesiewarkę oraz rozdrabniacz. Proces przetwarzania rozpoczynać będzie się w hali istniejącej i kończyć w hali nowoprojektowanej. Wyselekcjonowane odpady dostarczane będą do nowopowstającego obiektu przy pomocy pojazdów będących na wyposażeniu zakładu.

Zakres prac

W zakresie powierzonych nam prac znajduje się:

  • projekt budowlany konstrukcji
  • dostawę konstrukcji hali wraz z montażem i obudową
Design

Obiekt stylem architektonicznym będzie nawiązywać do istniejącej zabudowy. Hala, z racji, iż będzie stanowić rozbudowę istniejącego obiektu, kolorystycznie oraz designem będzie stanowić jej swoistą kontynuację.