Inwestor

Firma Hörmann jest największym europejskim producentem bram przemysłowych, drzwi, napędów do bram oraz ramp przeładunkowych. Inwestor dysponuje blisko 40 fabrykami zlokalizowanymi na kontynencie Europejskim, w Azji oraz Ameryce Północnej.

Lokalizacja

Halę wybudujemy tuż przy południowej granicy gminy Gromadka w obrębie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, założonej na zlikwidowanym lotnisku wojskowym, w południowo-wschodniej części podstrefy Krzywa.
Województwo dolnośląskie, na terenie którego położona jest Legnicka SSE należy do najprężniej rozwijających się regionów Polski. Atutem lokalizacji jest bliskość autostrady A4 oraz alternatywnej dla niej drogi krajowej nr 94.

Projekt

Inwestycja dotyczy rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej i będzie polegała na dobudowie dwunawowej hali o konstrukcji stalowej. Powierzchnia dobudowanej hali wyniesie 13.200 m2. Istniejąca i dobudowywana część zostanie funkcjonalnie połączona, z uwzględnieniem wymagań linii technologicznych.

Autorem projektu jest pracownia architektoniczna AGP1.

Zakres prac

Zakres inwestycji obejmie:

  • kompleksową budowę obiektów kubaturowych: budynku hali produkcyjno-magazynowej (przebudowa i rozbudowa) wraz z wyposażeniem instalacyjnym
  • przebudowę układu komunikacji wewnętrznej
  • przebudowę instalacji zewnętrznych uzbrojenia
Design

Kolejny obiekt zostanie utrzymany w tej samej kolorystyce co dotychczas wybudowane przez nas w ramach inwestycji hale. Przyjęta w ramach projektu kolorystyka jest spójna z barwami firmowymi Inwestora.