Inwestor

Z firmą 2×3 współpracujemy od wielu lat, dzięki czemu mamy możliwość obserwować jej prężny rozwój.

Lokalizacja

Magazyn wybudujemy w sąsiedztwie poprzednio zrealizowanych hal dla 2×3, na należącej do Inwestora działce w Krzęcinie.

Przez północno-wschodnie tereny gminy prowadzi droga wojewódzka nr 160, która łączy wieś Kaszewo z Choszcznem oraz Bierzwnikiem.

Projekt

Hala magazynowa będzie stanowić rozbudowę poprzednio zrealizowanych obiektów o kolejne 1.500 m2 powierzchni magazynowej.

Zakres prac

Realizując kolejny magazyn dla spółki 2×3:

  • opracujemy projekt architektoniczno-budowlany
  • uzyskamy pozwolenie na budowę
  • zrealizujemy dostawę i montaż kompletnej hali
Design

Ponieważ realizowany magazyn stanowi rozbudowę dotychczas wybudowanego przez nas kompleksu hal, będzie on nawiązywał stylem i kolorystyką do wcześniejszych obiektów. Podkreśli to spójność kompleksu hal 2×3.