Rozbudowa kompleksu hal firmy Hörmann Polska do łącznej powierzchni blisko 23.000 m2. Kilkuetapowa inwestycja dla firmy Hörmann jest kolejnym przykładem wielkopowierzchniowej realizacji w naszym portfolio hal. Obiekty o powierzchni przekraczającej 20.000 m2, a nawet 40.000 m2 wybudowaliśmy między chociażby dla firmy Addit i Sun Garden Polska.
Inwestor
Firma Hörmann jest największym europejskim producentem bram przemysłowych, drzwi, napędów do bram oraz ramp przeładunkowych. Inwestor dysponuje blisko 40 fabrykami zlokalizowanymi na kontynencie Europejskim, w Azji oraz Ameryce Północnej.
Lokalizacja
Halę wybudujemy tuż przy południowej granicy gminy Gromadka, w obrębie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, założonej na zlikwidowanym lotnisku wojskowym, w południowo-wschodniej części podstrefy Krzywa. Województwo dolnośląskie, na terenie którego położona jest Legnicka SSE należy do najprężniej rozwijających się regionów Polski. Atutem lokalizacji jest bliskość autostrady A4 oraz alternatywnej dla niej drogi krajowej nr 94.
Projekt

Inwestycja dotyczy rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej i będzie polegała na dobudowie dwunawowej hali w konstrukcji stalowej. Powierzchnia nowego obiektu wyniesie 13.200 m2. Obie hale, istniejąca i aktualnie budowana, zostaną funkcjonalnie połączone, z uwzględnieniem wymagań linii technologicznych.

Autorem projektu jest pracownia architektoniczna AGP1.

Zakres prac

Zakres inwestycji obejmie:

  • kompleksową budowę budynku hali produkcyjno-magazynowej (przebudowa i rozbudowa) wraz z wyposażeniem instalacyjnym
  • przebudowę układu komunikacji wewnętrznej
  • przebudowę instalacji zewnętrznych
Design

Kolejny obiekt zostanie utrzymany w tej samej kolorystyce co dotychczas wybudowane dla Hörmann Polska hale. Przyjęta w ramach projektu kolorystyka jest spójna z barwami firmowymi Inwestora.