Jednym z ważniejszych punktów uroczystości były przemówienia zarządu firmy Arsanit wyrażające podziękowania dla władz Konina, w tym głównie dla prezydenta miasta, Pana Józefa Nowickiego, za stworzenie optymalnych warunków dla rozpoczęcia oraz realizacji inwestycji. Nowootwarta hala produkcyjno-magazynowa powstała w strefie inwestycyjnej Konina. Do zakładu można dotrzeć będącą obecnie w budowie drogą dojazdową, która ma służyć całej strefie przemysłowej. Uzbrajanie i budowa drogi to jedna z poważniejszych bieżących inwestycji miasta. Licznie przybyli na ceremonię otwarcia goście mieli okazję zwiedzić fabrykę oraz zapoznać się z działaniem nowoczesnej linii produkcyjnej do wytwarzania innowacyjnych na skalę światową płyt styropianowych z nanosrebrem. Warto w tym miejscu nadmienić, iż zakład został częściowo sfinansowany z środków unijnych. Zakład przemysłowy w Koninie to już druga fabryka firmy Arsanit, do tej pory produkcja była skoncentrowana w fabryce w Siemianowicach Śląskich. Otwarcie hali w centralnej Polsce jest przemyślanym elementem strategii rozwojowej naszego inwestora, który planuje zapewnić lepszą obsługę klientów pochodzących z tego regionu kraju. Osobiście pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie i miłą, owocną współpracę. Chcąc wyrazić naszą wdzięczność, podczas uroczystości wręczyliśmy firmie Arsanit symboliczny prezent wykonany z żywych kwiatów ułożonych w kształt logotypu firmy.