Wykonanie projektu budowlanego oraz dostawa i montaż  hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni 2.680 m2.