Dlaczego warto przenieść produkcję do Polski? Z jakich powodów eksperci szacują, iż Europa Środkowa powoli, lecz konsekwentnie przejmie rolę centrum produkcyjnego kontynentu? Na jakie zachęty inwestycyjne można liczyć przenosząc produkcję lub usługi magazynowania do Polski?

Polska jako łącznik wschodniej i zachodniej Europy

W konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą wzrosło znaczenie gospodarcze Polski. Polska jawi się jako główny łącznik wschodniej i zachodniej Europy również jeśli weźmiemy pod uwagę plany odbudowy Ukrainy i zainteresowanie Zachodu udziałem w tym procesie. Bliskość Ukrainy oraz wciąż atrakcyjne koszty prowadzenia działalności biznesowej pozycjonują Polskę jako idealną destynację do inwestycji w różnego rodzaju zakłady przemysłowe i centra dystrybucyjne.

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę ma miejsce również strategiczne starcie Chin z państwami Zachodu. Chiny są powoli lecz konsekwentnie wypierane ze światowych łańcuchów produkcyjnych. W tej sytuacji Polska dzięki swojemu położeniu geograficznemu, zyskuje ważną pozycję w bloku państw zachodnich i ma potencjał stać się kluczowym elementem łańcuchów produkcyjnych. Eksperci przewidują, iż Polska będzie odgrywać rolę jako hub logistyczny w Europie Środkowej, co przyczyni się do większego napływu inwestycji zagranicznych oraz większych inwestycji krajowych.

Łańcuch dostaw - przeniesienie fabryki do Polski, CoBouw Polska, projekty i budowa pod klucz

Dostawa produktów do klienta - centar logistyczna, CoBouw Polska, projekty i budowa pod klucz

Europa Środkowa centrum produkcyjnym kontynentu

W dzisiejszych czasach lokalizacja ma ogromne znaczenie, jeśli chcemy płynnie odpowiadać na zmiany rynkowe i szybko reagować na zmieniające się trendy. Jest to szczególnie widoczne na rynku produktów, które muszą być szybko dostarczone do klienta. Koronawirus i turbulencje w ciągłości łańcuchów dostaw z Chin zachwiały m.in. branżą farmaceutyczną i medyczną, motoryzacyjną, meblarską.

W efekcie zachodzących zmian ekonomiści szacują, iż w nadchodzących latach Europa Środkowa, w tym Polska, przejmie rolę centrum produkcyjnego kontynentu. Prawie 70 % ekspertów zajmujących się handlem zagranicznym wskazuje, iż do końca 2030 roku nastąpi częściowe przeniesienie produkcji z Azji do Polski i innych państw Europy Środkowej.

Nearshoring kierunek Polska. Produkcja bliżej odbiorcy

Głównie w efekcie doświadczeń związanych z pandemią firmy produkcyjne jak również  oferujące usługi magazynowania i logistyki rewidują łańcuchy dostaw i chcąc ograniczyć czynniki ryzyka zakłóceń do minimum rozważają relokacje produkcji. Pandemia bezprecedensowo obnażyła problemy z rozciągnięciem dostaw z Chin i Azji Wschodniej. Dane Bank of America wskazały, iż pandemia przerwała płynność łańcuchów dostaw dla aż 80% branż, z czego niemal 100% zareagowało rozważaniem zmiany lokalizacji. Coraz częściej mówi się o nearshoringu czyli praktyce przenoszenia działalności biznesowej w rejony bliższe krajowi pochodzenia danej firmy. Firmy zaczynają cenić wartość możliwości produkcyjnych bliżej klientów, zwłaszcza w Europie.

Relokacja produkcji do Polski - CoBouw Polska, projekty i budowa hal w Polsce

Inwestycje w Polsce - projektowanie i budowa hal, CoBouw Polska

Zalety przeniesienia produkcji do Polski

Polska jest bardzo atrakcyjną lokalizacją dla biznesu. Inwestorzy planujący uruchomienie nowej produkcji lub relokację już istniejącego zakładu produkcyjnego mogą liczyć na wiele zalet inwestowania w Polsce, w tym:

  • przynależność do rynku europejskiego, która otwiera możliwości dystrybucji nie tylko na rynku lokalnym, ale także na innych rynkach UE i krajów Europy,
  • lokalizacja umożliwiająca szybką dostawę do odbiorców i tym samym oszczędności logistyczne oraz terminowość dostaw,
  • duży i chłonny rynek wewnętrzny, który pozwala na stabilne wprowadzanie produktów,
  • niższe koszty produkcji przy zachowaniu wysokiej jakości,
  • możliwość utrzymania wysokich standardów i odpowiedniej certyfikacji wytwarzanych towarów,
  • system zachęt wspierających inwestycje i przedsiębiorców, w tym rozwiązania współfinansowane z funduszy europejskich, ulgi podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji czy Innovation Box,
  • wysoki poziom wyszkolenia i doświadczenia pracowników,
  • duża dostępność doskonale zlokalizowanych działek inwestycyjnych.