Opracowaliśmy case study dla ogrzewania budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową o łącznej powierzchni 5.000 m2. Porównujemy dwie metody ogrzewania hali o wskazanych parametrach, system tradycyjny oparty na gazie oraz ogrzewanie pompą ciepłą.