Generalny wykonawca inwestycji gwarantuje oszczędność czasu oraz niepotrzebnie trudnych sytuacji, które mogą nastąpić chociażby na etapie wyboru firm podwykonawczych. Poniżej prezentujemy najważniejsze korzyści płynące z modelu realizacji hali stalowej metodą „zaprojektuj i wybuduj”.

Formalności

Wykonawca oferuje Inwestorowi wsparcie w załatwieniu niezbędnych pozwoleń i niejednokrotnie przy wyborze odpowiedniej działki. Teren należy wybrać kierując się nie tylko ceną za mkw. lub lokalizacją. Inne ważne aspekty to dogodna obsługa komunikacyjna, przedsiębiorstwa działające w sąsiedztwie, dostęp działki do mediów oraz warunki gruntowe.

Warunki gruntowe określa się wykonując badania geologiczne. Wskazują one rodzaj podłoża i jego specyficzne właściwości, jak na przykład wytrzymałość i odkształcalność. Badania gruntu określają również poziom wód gruntowych, istotny dla izolowania fundamentów oraz stateczność wykopów i nasypów. Wybór działki na odpowiednim gruncie wypływa na koszty inwestycji oraz, co niezwykle istotne, na sposób posadowienia budynku.

Kluczową kwestią jest również objęcie wybranego pod budowę terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – w obecnym porządku prawnym jego brak wiąże się bowiem z koniecznością przejścia przez czasochłonny proces uzyskania warunków zabudowy.

W tym przypadku niezbędne jest pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej. Zawiera ona elementy z zakresu ewidencji gruntów, takie jak granice i numery działek, oraz elementy zagospodarowania terenu, między innymi usytuowanie ulic i zieleni. Mapa zawiera również dane dotyczące uzbrojenia terenu, wskazuje przebieg sieci wodociągowych, gazociągów i sieci elektroenergetycznych. Mapa sytuacyjna określa ponadto ukształtowanie terenu. Różnice w wysokościach gruntu często są niewidoczne dla oka, a mają ogromne znaczenie dla budżetu przyszłej inwestycji. Warto również mieć na uwadze, iż w niektórych sytuacjach, na przykład przy planowaniu większych powierzchniowo inwestycji lub przedsięwzięcia o ryzykownej środowiskowo technologii, niezbędne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej poprzedzającej warunki zabudowy.  W tym z przypadku pojawi się przed nami wymóg pozyskania mapy ewidencyjnej.

 

Koncepcja, wizualizacja i projekt

Dzięki zleceniu wykonania projektu oraz przeprowadzenia prac budowlanych tej samej firmie inwestor zyska sporo korzyści. Przede wszystkim zdecydowanie szybciej pozna on wygląd obiektu oraz kosztorys planowanej inwestycji, co z kolei umożliwi wcześniejsze przygotowanie budżetu. Oprócz tego regularne konsultacje poszczególnych etapów projektowych ograniczą do minimum ewentualne błędy oraz umożliwią dokładne doprecyzowanie oczekiwań inwestora odnośnie wyglądu i funkcjonaliści przyszłego obiektu. Architekci i technolodzy poznając profil działalności Inwestora są w stanie zaproponować design spójny z jego marką i branżą.  Na tym etapie możliwe jest zaproponowanie przez profesjonalnego wykonawcę korzystnych rozwiązań, które zracjonalizują koszty albo też usprawnia procesy produkcyjne i logistyczne.

Naszym standardem jest wsłuchanie się w potrzeby Inwestora i przedstawienie koncepcji i wizualizacji spójnej z oczekiwaniami. Nie ponosząc żadnych kosztów Inwestor, dzięki opracowanemu przez nas wstępnemu projektowi i graficznemu zobrazowaniu obiektu, widzi jak w rzeczywistości będzie wyglądała planowana przez niego inwestycja. Pomijając oczywiste dla Inwestora korzyści takiego rozwiązania, istotne jest, iż pomaga ono spiąć przedsięwzięcie z przewidzianym budżetem. Przyjęta przez nas praktyka jest całkowicie odmienna od metod pracy przyjętych w biurach projektowych, gdzie Inwestor nie wiedząc jeszcze jak będzie prezentował się przyszły obiekt i czy przedstawiona koncepcja spotka się z jego założeniami, już na tym etapie pokrywa koszty projektowania.

Nadzór podwykonawców

Inwestor nie musi samodzielnie szukać podwykonawców do wykonania niezbędnych prac, w tym między innymi: ziemnych, instalacyjnych, posadzkarskich, wykończeniowych, bądź związanych z budową dróg dojazdowych. Generalny wykonawca przejmuje na siebie obowiązek doboru podwykonawców, a także kontroluje i koordynuje wszystkie prace budowlane. Należy przy tym pamiętać, że nie jest łatwo znaleźć wiarygodnego fachowca z danej dziedziny. Zwłaszcza wtedy, gdy mamy sporadyczny kontakt z przedstawicielami branży budowlanej. Jeden główny wykonawca oznacza również lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi i tym samym również optymalizację kosztów.

Formuła „zaprojektuj i zbuduj” przenosi większość działań na wykonawcę. Doskonale usprawnia proces budowlany i czyni go bardziej ekonomicznym. Inwestor, odciążony od spraw związanych z budową, może koncentrować się na prowadzeniu firmy i jedynie doglądać postępu prac oraz przekazywać sugestie i wskazówki dzięki stałej dostępności przedstawicieli generalnego wykonawcy.

W swym portfolio posiadamy blisko 250 zrealizowanych hal stalowych i ponad 1 000 000 m2 wybudowanej powierzchni przemysłowej. Większość tych inwestycji zrealizowaliśmy metodą „zaprojektuj i zbuduj”. Nasi specjaliści do każdego projektu podchodzą kreatywnie, pozostając szczególnie uważnym dla potrzeb i oczekiwań inwestora. Oferta budowy hal stalowych „pod klucz”, w formule „zaprojektuj i wybuduj” dostępna jest na naszej stronie pod adresem https://cobouw.pl/hale-stalowe/