Film ukazuje końcową fazę budowy magazynu półproduktów i gotowych wyrobów oraz pierwszy etap prac montażowych drugiego obiektu, hali produkcyjno-magazynowej, polegający na montażu konstrukcji głównej wraz z płatwiami dachowymi. Warto zwrócić uwagę na widoczną na filmie wielostanowiskową stację załadunkowo-rozładunkową. Budowa przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Termin oddania aktualnie realizowanego drugiego etapu inwestycji to koniec bieżącego roku, natomiast klucze do biurowca planujemy przekazać Inwestorowi w drugim kwartale roku 2018. Do ukończonego obiektu zostanie przeniesiona cała rozproszona aktualnie w pojedynczych zakładach Meblosoft produkcja oraz siedziba Inwestora.