ADMINISTRATOR

Administratorem danych podanych w formularzu jest CoBouw Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 91/93.

KONTAKT DO ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email rodo@cobouw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora podany powyżej.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z przedstawieniem oferty, której zapytanie dotyczy. Dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przesłankę zgody. Przekazanie danych jest niezbędne do otrzymania oferty.

INNI ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: tj. dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody bądź zakończenia procesu oferowania (tj. jeśli w okresie 5 lat od przedstawienia oferty nie dojdzie do zawarcia Umowy).

PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – tj. na terenie RP do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymania od nas oferty.

PROFILOWANIE

Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.