FABRYKA FLAG LINEA

powrót
FABRYKA FLAG LINEA
Kraj inwestora
Polska
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Branża
reklamowa
Typ hali
hala produkcyjno-magazynowa z czescią socjalno-biurową
Konstrukcja nośna
Głównymi elementami nośnymi obiektu są słupy prefabrykowane, żelbetowe połączone z fundamentami rurami karbowanymi typu "robusta". Połączenie z belkami za pomocą złączy prętowych. Na słupach oparte zostaną dźwigary o rozpiętości około 24 m. W części jednokondygnacyjnej hala dwunawowa, trzy nawy w części dwukondygnacyjnej. Nad II piętrem zaprojektowano konstrukcję ze spawanych ram blachownicowych o pełnych pzrekrojach. Układ konstrukcyjny części socjalno-biurowej stanowi 12 naw głównych.
Dach hali
Zadaszenie hali i części socjalno-biurowej z blachy trapezowej, opartej na płatwiach prefabrykowanych w częsci hali oraz na ramkach stalowych i dzwigarach prefabrykowanych w części socjalno-biurowej. Spadek połaci dachu hali wynosi 5% i 2% w części socjalno-biurowej.
Obudowa ścian
Płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliizocyjanuratowej (PIR), montowane w układzie poziomym. Ściany zewnętrzne budynku w części socjalnej murowane z bloczków silikatowych grubości 24 cm. Ściany stężone więcami. Ściana parteru wykonana w pasach międzyokiennych jako zelbetowa, z czesciowym wypełnieniem bloczkiem silikatowym, m.in. w pasach podokiennych. Ściana III kondygnacji wykonana jako murowana z cegły ręcznie formowanej. Fuga w odcienaich szarości.
Opis inwestycji

Obiekt stylem i formą nawiąże do XIX-wiecznych zakładów fabrykanckich. Zabieg ten uzyskamy głównie dzięki zastosowaniu czerwonej cegły elewacyjnej oraz odwzorowaniu dużych okien ze szprosami. Generalne wykonawstwo inwestycji poprzedzimy opracowaniem projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.

Fabrykę flag firmy Linea wybudujemy na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powierzchnia inwestycji wyniesie 13.000 m2.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką cookies.