Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kompleksowe wykonawstwo hali wraz z budynkiem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni około 2.200 m2.