VISCON GROUP POLAND – 2 realizacja, rozbudowa hali

powrót
VISCON GROUP POLAND – 2 realizacja, rozbudowa hali
Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej do 8.500 m2 powierzchni. W ramach inwestycji zrealizowaliśmy również niezbędną dla funkcjonowania obiektu infrastrukturę techniczną i drogową. Grupa Viscon specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu zautomatyzowanych linii technologicznych dedykowanych dla różnych branż. Maszyny i linie technologiczne Viscon znajdują zastosowanie między innymi przy kontrolowanych uprawach roślin, wylęgarniach drobiu i systemach hydroponicznych. Firma dostarcza ponadto rozwiązania wykorzystywane przy sortowaniu i pakowaniu owoców, a także w systemach logistyki magazynowej.
Link do strony inwestora:
Kraj inwestora
Holandia
Miejscowość
Płaszewko, teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Województwo
pomorskie
Branża
automatyka przemysłowa
Typ hali
hala produkcyjno-magazynowa
Konstrukcja nośna
Rama dwunawowa o sztywnych połączeniach słupów i rygli, słupy zamocowane przegubwo na fundamentach. Płatwie dachowe w postaci belki ciągłej pięcioprzęsłowej. W układzie poprzecznym stateczność hali zapewniają ramy nośne, a w układzie podłużnym stężenia połaciowe poprzeczne (między ryglami ram) oraz stężenia w ścianach podłużnych (między słupami). W hali zamontowaliśmy 2 suwnice o nośności 3,2 t i rozpiętości 31,5 m. Belki podsuwnicowe z elementów gorącowalcowanych.
Dach hali
Spadek połaci dachowych hali 2,5% i 3%. Konstrukcję pod warstwy dachu stanowią panele blachy trapezowej, mocowane do płatwi. Membrana PVC jak wierzchnie pokrycie dachu. Izolację stanowią płyty PIR grubości 15 cm, ułożone na paroizolacji z folii PE i blasze trapezowej. W połaci dachu umieszczone kliny w celu odprowadzenia wód opadowych do podgrzewanych wpustów dachowych.
Obudowa ścian
Ściany osłonowe z płyt warstwowych z rdzeniem PIR o grubości 12 cm, z ukrytym łącznikiem. Od strony zewnętrznej płyty mikroprofilowane, od strony wewnętrznej profilowanie liniowe. Płyty mocowane do elementów konstrukcyjnych w układzie poziomym.
Opis inwestycji

Rozbudowaliśmy wybudowaną w 2018 roku halę produkcyjno-magazynową o 3.500 m2. Inwestycję zrealizowaliśmy w systemie "zaprojektuj i zbuduj". W ramach generalnego wykonawstwa zrealizowaliśmy prace wokół nowobudowanej hali stalowej, w tym place manewrowe, drogi i parkingi, a także odtworzyliśmy istniejącą drogę.

Efekt końcowy

W wyniku naszych prac projektowych i budowlano-montażowych powstał obiekt przemysłowy o powierzchni 8.500 m2, podkreślający innowacyjność marki Viscon. Z halą firmy Viscon sąsiaduje hala produkcyjna, którą wybudowaliśmy w 2018 roku dla współpracującej z Viscon firmy Wesołowski. Budynki prezentują spójną kolorystykę i styl architektoniczny.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką cookies.