Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (15.12.2010). Firma CoBouw Polska wykona hale produkcyjno-magazynową wraz z budynkiem socjalno-biurowym w systemie Generalnego wykonawstwa obiektu o łącznej powierzchni około 2.500 m2 (02.04.2012).