Inwestor
Firma Ergis jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwem, specjalizującym się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC i PE. Ergis produkuje opakowania przemysłowe, folie do pakowania żywności i wyrobów farmaceutycznych oraz folie hydroizolacyjne. Grupa Ergis, do której należy firma, posiada pięć zakładów produkcyjnych, w tym jeden w Niemczech.
Lokalizacja
Wąbrzeźno, w którym wybudujemy zakład Ergis Eurofilms, położone jest w województwie kujawsko-pomorskim. Odległość Wąbrzeźna od większych miast regionu wynosi odpowiednio 33 i 45 km dla Grudziądza i Torunia. Miejscowość jest dobrze połączona siecią krzyżujących się dróg, zapewniających dojazd do pozostałych regionów naszego kraju. Przez samo Wąbrzeźno biegną trzy drogi wojewódzkie: nr 548 , 534 oraz 551.
Projekt

Zaprojektujemy halę produkcyjną folii PVC z dwukondygnacyjną częścią socjalno-biurową wpisaną w kubaturę hali. Produkowana folia przeznaczona będzie do pakowania produktów spożywczych i farmaceutycznych, w związku z czym na etapie projektu dostosujemy zakład do wymogów systemu HACCP. W hali wyodrębnimy strefę ogólnodostępną (biura, szatnie odzieży zewnętrznej, komunikacja) oraz strefę produkcji o wyższych wymaganiach czystościowych. Strefy zostaną oddzielone śluzą.

Zakres prac

W raamch inwestycji dla firmy Ergis:

  • wykonamy prace ziemne oraz fundamenty
  • zrealizujemy dostawę i montaż kompletnej hali z suwnicą
  • wykonamy część socjalno biurową oraz prace wykończeniowe
  • wykonamy pomieszczenia techniczne w hali oraz podest technologiczny naważalni
  • zrealizujemy posadzkę przemysłową
  • wykonamy kompleksowe instalacje zewnętrzne i zewnętrzne
  • zrealizujemy chodniki oraz drogi dla transportu ciężkiego
Design

Powstanie funkcjonalnej hali zwiększającej moce produkcyjne naszego Inwestora. Obiekt wpisze się w zabudowę okolicy, w której powstanie inwestycja.