Inwestor
Wexpool jest zaawansowaną technologicznie sortownią odpadów, wykazującą zdolność przetwarzania odpadów w wysokości 120.000 Mg rocznie. Mottem firmy Wexpool jest "Nie ma odpadów, są surowce". Inwestor gwarantuje odzysk z przyjętych odpadów aż do 96%. Podstawowymi filarami działalności firmy jest sortowanie odpadów i produkcja paliwa alternatywnego. Z czasem firma Wexpool rozszerzyła działalność o usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów. Przyjmowane odpady Wexpool przetwarza na surowce wtórne, odpady organiczne, między innymi ziemię do kompostu, kamienie i gruz do dalszego wykorzystania oraz półprodukty służące wytwarzaniu paliwa alternatywnego.
Lokalizacja
Zakład utylizacji odpadów wybudujemy w Dąbrówce Wielkopolskiej. Dąbrówka Wielkopolska jest wsią położoną w województwie lubuskim. Miejscowość jest oddalona jedynie o 6 km od autostrady A2, stanowiącej fragment drogi międzynarodowej E30.
Projekt

Opracujemy projekt konstrukcji stalowej sortowni odpadów o powierzchni blisko 4.700 m2.

Zakres prac
  • opracowanie projektu budowanego konstrukcji hali
  • prace ziemne pod fundamenty
  • fundamenty
  • dostawa i montaż kompletnej hali
Design

Funkcjonalny innowacyjny obiekt dostosowany do linii technologicznych i przewidywanych przez Inwestora mocy produkcyjnych.