Inwestor
TAP Kutno jest producentem wysokojakościowych dodatków paszowych. Udziałowcem firmy jest spółka Gambit.
Lokalizacja
Hala produkcyjno-magazynowa TAP powstanie w Kutnie. Kutno leży w granicach województwa łódzkiego. Sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zapewnia dogodne połączenie Kutna zarówno z okolicznymi miejscowościami, w tym z miastem Łódź, jak i z pozostałymi rejonami naszego kraju. Zaledwie w odległości 2 km od Kutna przebiega autostrada A1. Kluczowe znaczenie ma również alternatywna do autostrady A2 droga krajowa nr 92, łącząca Rzepin z Warszawą oraz droga krajowa nr 60, relacji Kutno-Ostrów Mazowiecka, która pełni rolę korytarza tranzytowego dla transportu ciężarowego z państw Nadbałtyckich do Niemiec. Obydwie drogi krajowe są poprowadzone przez Kutno obwodnicami.
Projekt

Projektowana przez nas inwestycja to jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa z dwukondygnacyjną częścią socjalno-biurową. Powierzchnia obiektu wyniesie około 3.200 m2.

Realizacja przedsięwzięcia zostanie podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie planujemy budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową, infrastrukturą oraz wjazdem zlokalizowanym od strony zachodniej (od ul. Poprzecznej w Kutnie). W drugim etapie planowana jest wyłącznie rozbudowa urządzeń technologicznych.

W hali zaprojektowaliśmy następujące pomieszczenia: warsztat, laboratorium, kotłownię technologiczną i socjalną, magazyn kwasu siarkowego, stację rozładunkową (rozładunek z cystern do zbiorników). W części produkcyjno-magazynowej zostanie zapewniona temperatura 16˚C.

Pomieszczenia socjalne dla pracowników produkcyjno- magazynowych zaprojektowaliśmy na piętrze części socjalno-biurowej.

Zakres prac

W zakresie naszych prac jako generalnego wykonawcy inwestycji znajdują się:

  • roboty ziemne
  • fundamenty
  • konstrukcja hali z montażem i obudową
  • wyposażenie hali w bramy, drzwi, okna, świetliki
  • ściany działowe w hali
  • cześć socjalno-biurowa pod klucz
  • infrastruktura drogowa wokół obiektu
  • montaż ogrodzenia i bram
  • instalacje zewnętrzne
  • instalacje wewnętrzne

Prace budowlane poprzedzimy opracowaniem pełnobranżowego projektu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji.

Design

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową powstanie w przemysłowej strefie Kutna i stylem architektonicznym wpisze się w otaczającą zabudowę.

Stonowaną kolorystykę elewacji przełamaliśmy zastosowaniem od frontu budynku koloru niebieskiego, na którym umieściliśmy logotyp Inwestora. Część socjalno-biurowa została zaakcentowana witrynami oraz zadaszonym tarasem.