Inwestor
Norpol oferuje hodowcom kompleksowe przygotowanie norek do sprzedaży aukcyjnych. Obecnie firma jest największym światowym centrum obróbki skór, przerabiającym nawet 3 000 000 skór rocznie. Norpol należy do holenderskiej grupy Van Ansem. Oprócz Polski firma posiada swoje oddziały w Danii, Hiszpanii i Grecji.
Lokalizacja
Mroźnia powstanie w sąsiedztwie dotychczas zrealizowanych przez nas dla Norpol obiektów w Łozienicy. Łozienica jest niewielką miejscowością położoną w województwie zachodniopomorskim, oddaloną o około 35 km od Szczecina. W pobliżu Łozienicy biegnie droga ekspresowa S3 łącząca województwo zachodniopomorskie z dolnośląskim, stanowiąca część trasy międzynarodowej E65.
Projekt

Planowana inwestycja obejmie budowę jednokondygnacyjnego obiektu magazynowego z antresolą i czterema komorami mroźniczymi, jako kontynuację istniejącej hali chłodniczej. Z istniejącym budynkiem hala zostanie połączona poprzez przesuwne drzwi chłodnicze.

Obsługa komunikacyjna obiektu będzie się odbywać poprzez istniejący wewnętrzny układ drogowy, przy czym zaprojektowaliśmy rozbudowę istniejącego placu manewrowego przy północno wschodnim narożniku działki.

W projektowanym obiekcie przechowywane będą tuszki głęboko zamrożone oraz skóry norcze.

Zakres prac

W zakresie naszych prac spoczywa:

  • wykonanie projektów budowlanych oraz projektów zamiennych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
  • wykonanie fundamentów oraz prace ziemne
  • dostawa i montaż hali wraz z obudową
  • wykonanie antresoli
  • montaż komory chłodniczej o powierzchni 900 m2
  • montaż 4 komór szybkiego zamrażania
  • montaż bram i drzwi, w tym drzwi mroźniczych
  • wykonanie posadzki przemysłowej
  • remont istniejącej hali mroźni

 

Design

Mroźnia, jako że stanowi rozbudowę istniejącej hali, zostanie utrzymana w tej samej formie architektonicznej, co istniejące na działce Inwestora obiekty. Dzięki utrzymaniu jednolitej linii hala wraz z pozostałymi budynkami będzie stanowiła spójny kompleks hal.