50 hektarowe tereny Parku Przemysłowego należą do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowootwarty Park Przemysłowy już na starcie okazał się być prawdziwym sukcesem. Już w tej chwili wiadomo, że na terenach Parku powstanie 6 fabryk. Wmurowanie kamieni węgielnych pod budowę dwóch inwestycji, których jesteśmy generalnym wykonawcą, w dniu otwarcia Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego, nadało uroczystości jeszcze bardziej podniosłego charakteru. Rozpoczynane przez nas budowy to hala produkcji tworzyw sztucznych z budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni 10.000 m2 dla islandzkiej firmy Promens oraz 1.500 m2 zakładu krawieckiego dla holenderskiej firmy Jan. Odczytanie aktów erekcyjnych i wmurowanie kamieni węgielnych pod wspomniane budowy uświetnił swą obecnością Prezes Zarządu Promens z Islandii, Pan Geir A.Gunnlaugsson i Prezes polskiego Zarządu firmy, Pan Tomasz Dyszkant. Uroczysta inaugurację budowy obiektu firmy Jan wsparł jej właściciel, Pan Jan Van Schoot wraz z przedstawicielami firmy w Polsce. Otwarcie Parku Przemysłowego i uroczysta inauguracja dwóch pierwszych budów dla firmy Promens i Jan stały się okazją do zaprezentowania mieszkańcom Międzyrzecza profilu działalności obu firm z myślą o skompletowaniu kadry pracowników. Po oficjalnej części uroczystości zgromadzonym gościom czas umilały występy artystyczne, w tym znanego wszystkim zespołu Bad Boys Blue.