W rozmowie Aldona Amsing wymienia szereg istotnych kwestii jakie należy rozważyć przed zakupem gruntu. Podkreśla, iż wbrew pierwszym skojarzeniom kluczowymi aspektami nie są w tym przypadku cena i lokalizacja, lecz czynniki, które decydują o sprawnym uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu przemysłowego. Wskazuje jak ważny jest dostęp do mediów, których ewentualne doprowadzenie generuje dodatkowe koszty, a także podkreśla rolę dostępności komunikacyjnej działki. Aldona Amsing akcentuje silną korelację przyszłego projektu hali stalowej z rodzajem i położeniem zakupionego gruntu, między innymi jego podatność na ewentualną rozbudowę obiektu. Dalsza część rozmowy poświęcona jest pozyskiwaniu dofinansowania i procedurom związanym z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zapraszamy do lektury wywiadu. Czytaj artykuł