Naszą stabilną pozycję na rynku potwierdziła kolejna przyznana nam nagroda, tym razem w postaci tytułu Brylantu Polskiej Gospodarki 2016. Wyróżnienie to jest przyznawane firmom, które w okresie poddawanym analizie przez kapitułę konkursu uzyskały korzystne wyniki finansowe. Zdobyta nagroda jest dla nas tym bardziej cenna, iż ukazuje nas jako rzetelnego i pewnego partnera biznesowego.