Już po raz drugi otrzymaliśmy tytuł Brylantu Polskiej Gospodarki. Wyróżnienie jest tym bardziej prestiżowe, iż spośród 51.000 poddanych analizie firm, tytułem ostatecznie uhonorowano niewiele ponad 1.300 przedsiębiorstw z branży budowlanej. Organizator konkursu, Instytut Europejskiego Biznesu, przeanalizował wyniki finansowe kandydatów do tytułu monitorowane przez wywiadownie gospodarcze do marca 2017 roku. Wyliczona wartość rynkowa firm została porównana z wycenami spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są już 11 lat.