Zostaliśmy wyróżnieni w VI edycji Dutch-Polish Trade Award. Ideą organizowanego co roku konkursu jest wyłonienie najprężniej działających polsko-holenderskich firm. Organizatorzy, Niderlandzko-Polska Rada Promocji Handlu w Hadze oraz Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza w Warszawie, jako kryteria wyboru biorą pod uwagę zarówno wyniki finansowe jak i potencjał rozwojowy. Uwzględniany jest również wizerunek marki jaki danej firmie udało się stworzyć i promować. Zdobycie nagrody Dutch-Polish Trade Award jest dla nas szczególnie cenne. Rozwijając naszą działalność chcemy podkreślać niderlandzkie korzenie oraz umacniać polsko-holenderską kooperację.