Z dumą informujemy o kolejnym przyznanym nam wyróżnieniu. Po raz drugi kapituła Instytutu Europejskiego Biznesu uznała nas za Efektywną Firmę roku 2018. Wyróżniono nas jako jedną z 2.233 firm spośród ogólnej puli 51.000 przedsiębiorstw. „Efektywna Firma” to konkurs organizowany cyklicznie od 2008 roku. Podstawę do wyłonienia zwycięzców stanowiła wartość rynkowa wyliczona na koniec marca 2017 roku oraz uśredniony stosunek zysków netto do przychodów, który, zgodnie z wytycznymi kapituły, miał przekraczać 5 proc. Serdecznie dziękujemy za przyznany tytuł. Wszelkie pozyskiwane odznaczenia są dla nas dowodem na to, iż w naszej pracy warto korzystać z najwyższych standardów, które przekładają się na satysfakcję Inwestorów i tym samym umacniają naszą markę.