Otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w rankingu Forum Firm Rodzinnych, organizowanym przez miesięcznik Forbes. Zostaliśmy wytypowani jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm rodzinnych w regionie łódzkim. Wyróżnienie przyznawano na podstawie danych finansowych obejmujących przychody ze sprzedaży oraz zysk netto osiągnięty w 2016 roku. Miesięcznik Forbes jest uznawany za najważniejszy i najbardziej opiniotwórczy magazyn poświęcony sektorowi biznesu. Projekt Forum Firm Rodzinnych był promowany w największych miastach w Polsce. Podczas spotkań prowadzono owocne dyskusje głównie na temat wyzwań z jakimi mierzą się firmy rodzinne oraz procesach sukcesji. Dzięki uznaniu Forbesa i przyznanemu wyróżnieniu mamy dodatkową motywację, aby rozwijać naszą firmę i wychodzić naprzeciw kolejnym sukcesom.