Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali magazynowej.