Wykonanie projektu budowlanego zamiennego konstrukcji stalowej oraz dostawa i montaż hali produkcyjnej o powierzchni 3.974 m2.