Wykonanie projektu budowlanego zamiennego oraz dostawa i montaż hali stalowej.