Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali stalowej.