Wykonanie projektu budowlanego zamiennego i kompleksowe wykonawstwo inwestycji o powierzchni 6.300 m2.