Wykonanie prac ziemnych i fundamentowych, ścian działowych i posadzki przemysłowej oraz dostawa i montaż hali.