Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali produkcyjno-magazynowej.