Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali stalowej o powierzchni 7.950 m2.