Wykonanie zamiennego projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali o powierzchni 9.200 m2.