Wykonanie projektu konstrukcji oraz dostawa i montaż hali stalowej.