Wykonanie dokumentacji technicznej konstrukcji oraz budowa hali produkcyjnej.