Wykonanie projektu obiektu wraz z dostawą i montażem mroźni.