Wykonanie projektu oraz budowa w Generalnym Wykonawstwie sortowni owoców: hali sortowni i wraz z budynkiem socjalno – biurowym o łącznej powierzchni 3.300 m2.