Wykonanie projektu oraz budowa w Generalnym Wykonawstwie sortowni owoców: hali sortowni i wraz z budynkiem socjalno - biurowym o łącznej powierzchni 3.300 m2.