Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kompleksowe wykonawstwo rozbudowy hali o łącznej powierzchni około 2.100 m2.