Wykonanie projektu technicznego konstrukcji oraz dostawa i montaż hali stalowej o łącznej powierzchni 7.730 m2.